Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent i starszy asystent w Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz podczas rocznego stażu naukowego w University of Cincinatti College of Medicine w USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uczestnik licznych kongresów i szkoleń z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy klinicznej i ambulatoryjnej oraz w trakcie licznych staży i szkoleń do specjalizacji z chorób wewnętrznych i specjalizacji z kardiologii umożliwia prowadzenie kompleksowej diagnostyki nieinwazyjnej i skuteczne leczenie farmakologiczne chorób układu sercowo-naczyniowego.

Dr Marcin Ratyński w swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. Zwraca szczególną uwagę, aby pacjent miał poczucie właściwego zrozumienia istoty dolegliwości oraz brał świadomy i czynny udział w procesie leczenia. W swojej praktyce dużą wagę przywiązuje do prewencji i promocji zdrowia.